Javascript Slideshow
Trang chủ
Thi đua - Khen thưởng
 Bản in     Gởi bài viết  
Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2014 Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ 
 Sáng ngày 18/7/2014, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương đã diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2014 Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.

 
Đ/c Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung; đồng chí Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Tại Hội nghị, các tỉnh đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và kết quả triển thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, các tỉnh trong Cụm miền Đông Nam bộ cũng gặp không ít khó khăn như giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản tiếp tục giảm, thị trường xuất khẩu thu hẹp, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn…Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ cùng với quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2014, kinh tế của các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ tiếp tục tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa – xã hội đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được ưu tiên quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tốc độ tăng trưởng GDP của các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ đều tăng trưởng khá, tăng trung bình 10,2%, trong đó, cao nhất là tỉnh Ninh Thuận (16,6%), Đồng Nai (10,8%), Bình Phước (9,9%), Bình Dương (9,5%),... Thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 9.807 triệu USD, trong đó, tỉnh Bình Dương đạt mức cao nhất với 6.735 triệu USD. Thu ngân sách địa phương các tỉnh trong Cụm miền Đông Nam bộ đạt 62.121,17 tỷ đồng, tỉnh có mức thu ngân sách cao nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 23.154 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế các tỉnh, thành trong Cụm chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của vùng.

            Trong 6 tháng đầu năm 2014, các tỉnh trong Cụm đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra, triển khai có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua thi đua các tỉnh trong Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới và sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được khẳng định. Nội dung, mục tiêu thi đua ở các địa phương đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Công tác khen thưởng đã được triển khai thực hiện đúng luật, khách quan, công khai, dân chủ, đúng đối tượng và kịp thời. Chất lượng khen thưởng được nâng lên; các ngành, địa phương đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích; đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. Việc khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung giải quyết và đã cơ bản hoàn thành. Công tác khen thưởng đã góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong Cụm.

            Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với cơ quan Báo, Đài trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, những tấm gương người tốt, việc tốt, bước đầu tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. 

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của các tỉnh trong Cụm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị trong việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong việc chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát động các đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng, đại hội Thi đua các cấp, thi đua hướng về biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa,...; đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, đề xuất khen thưởng, biểu dương người nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp. Tập trung hoàn thành tốt khen thưởng tổng kết kháng chiến và triển khai, tổ chức thực hiện tốt việc đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”...

Tại Hội nghị, các tỉnh cũng đã thảo luận, đóng góp cho dự thảo Quy định về hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2014. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá: ngay từ đầu năm 2014, các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ đã đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó, các phong trào thi đua đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tổ chức, đoàn thể, nhân dân tham gia; công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được nhân rộng và tạo sự lan toả mạnh, tập trung khen thưởng đối tượng là công nhân, người lao động.

Thứ trưởng Trần Thị Hà đề nghị, trong thời gian tới, Cụm cần chú ý đến hoạt động đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các nội dung thi đua phải gắn liền với hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó, chú trọng đến phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá... Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt. Về công tác khen thưởng, cần tập trung vào công tác khen thưởng kháng chiến, khen thưởng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và khen thưởng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Từng bước kiện toàn, đề cao trách nhiệm vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong việc tham mưu UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng./.

 

                                                                                                Xuân Phượng

[Trở về]
Unicode | Góp ý

2014 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Địa chỉ: Đường 6 Tháng 1, P. Tân phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 06513. 879480 - Fax: 06513. 881441 - Mail: snvbp@binhphuoc.gov.vn 
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban biên tập.

Website đươc thiết kế bới Viện Công Nghệ Viễn Thông
http://vnitt.ac.vn