Javascript Slideshow
Trang chủ
Công tác thanh niên
 Bản in     Gởi bài viết  
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QLNN CHO THANH NIÊN 
 Thực hiện Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên giai đoạn 2013 – 2015 (phê duyệt kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước) và Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các lớp bồi dưỡng năm 2014;

 

Sáng ngày 08/10/2014, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 91 học viên; lớp học sẽ diễn ra trong 05 ngày với 05 chuyên đề:

- Quan điểm, chủ trương, đường lối của ĐCSVN & hệ thống hóa các VBQPPL về công tác thanh niên.

- Phương pháp xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, đề tài, dự án về thanh niên và công tác thanh niên.

- Nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên:

+ Chức năng ban hành và tổ chức thực hiện các VBQPPL

+ Chức năng tổ chức hành chính trong quản lý nhà nước về công tác Thanh Niên;

+ Chức năng phát triển nguồn nhân lực

+ Chức năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định

+ Chức năng phối hợp

+ Chức năng tài chính

+ Chức năng thanh tra, kiểm tra

+ Chức năng hợp tác quốc tế

Yêu cầu về kiến thức đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh niên.

Một số kĩ năng cơ bản của cán bộ làm công tác thanh niên:

+ Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình, đề án, dự án về thanh niên & công tác thanh niên;

+ Kỹ năng xây dựng chính sách và lồng ghép chính sách trong công tác thanh niên;

+ Kỹ năng phổ biến và giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên;

+ Kỹ năng tổ chức các sự kiện trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Theo Chương trình lớp học, Tiến sỹ Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ và TS. Trần Hoàng Trung – Trưởng khoa công tác thanh niên Học viên thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện miền Nam trực tiếp truyền đạt các chuyên trên.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu tất cả các học nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lớp học; phát huy cao tính năng động, chủ động của thanh niên trong quá trình học tập… đồng thời yêu cầu Ban quản lý lớp học theo dõi sát sao tình hình lớp học, kiến nghị các hình thức xử lý cụ thể đối với các trường hợp vi phạm nội quy lớp học, bỏ học…

Cuối khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ

[Trở về]
Unicode | Góp ý

2014 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Địa chỉ: Đường 6 Tháng 1, P. Tân phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 06513. 879480 - Fax: 06513. 881441 - Mail: snvbp@binhphuoc.gov.vn 
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban biên tập.

Website đươc thiết kế bới Viện Công Nghệ Viễn Thông
http://vnitt.ac.vn