Javascript Slideshow
Trang chủ
Danh bạ điện thoại
 Bản in     Gởi bài viết  
Danh bạ Sở Nội Vụ 
 

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

Trần Văn Lân

Giám đốc 

Sinh ngày: 05/7/1963

Ngạch công chức: Chuyên viên Cao cấp

Mã ngạch: 01.001

tranvanlan.snv@binhphuoc.gov.vn

0979.880.036

06513.606.768

Vũ Đức Sơn

Phó Giám đốc Sở 

Sinh ngày: 27/10/1956

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

vuducson.snv@binhphuoc.gov.vn

0913.688.427

06513.999.575

Phạm Thành Chung

Phó Giám đốc Sở 

Sinh ngày: 02/01/1966

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

phamthanhchung.snv@binhphuoc.gov.vn

0918.615.798

06513.509.630

Phan Thị Phấn

Phó Giám đốc Sở

Trưởng ban Ban TĐKT

Sinh ngày: 15/6/1964

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

phanthiphan.snv@binhphuoc.gov.vn

0982.842.222

06513.700.479

 

 

Nguyễn Hữu Tư

Phó Giám đốc Sở

Trưởng ban Ban Tôn giáo

Sinh ngày: 20/10/1955

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

nguyenhuutu.snv@binhphuoc.gov.vn

0913.819.099

06513.887.735

VĂN PHÒNG SỞ

ĐT: 06513.879.480 - FAX: 06513.879284

Huỳnh Thị Bé Năm

Chánh Văn phòng

0979.757.752

3.501.399

Hồ Minh Hiệp

Phó chánh VP

0979.525.353

3.881.441

Nguyễn Thị Thanh Loan

Chuyên viên

0985.333.647

3.881.441

Nguyễn Tấn Triều

Chuyên viên

0909.502.393

3.879.480

Trương Hoài Nam

Chuyên viên

0926.456.756

3.881.441

Trần Đặng Đoan Thuỳ

Kế toán

0988.084.881

3.879.480

Huỳnh Thị Sang

Thủ quỹ

0979.884.557

3.879.480

Đỗ Minh Thương

Kế toán

0985.228.900

3.879.480

Nguyễn Thị Lượt

Văn thư

0985.164.093

3.881.441

Bùi Thị Thu Trang

Văn thư

01295.779.378

3.881.441

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐT: 06513.881480

Nguyễn Tuấn

Trưởng phòng

0913.937.435

3.881.480

Phạm Văn Chiểu

Cán sự Phòng CCHC

0974.195.955

3.881.480

Vũ Thị Phưởng

Chuyên viên Phòng CCHC

0979.168.007

3.881.480

Vũ Mạnh Thảo

Chuyên viên Phòng CCHC

0972.611.345

3.881.480

PHÒNG CỦNG CỐ DXCQ VÀ ĐGHC

ĐT: 06513.881479

Trần Thái Sơn

Trưởng phòng

0918.847.458

3.881.479

Nguyễn Quang Hùng

Chuyên viên

0979.767.239

3.881.479

THANH TRA SỞ

ĐT: 06513.887822

Giang Anh Trung

Chánh Thanh tra

0919.193.945

3.887.822

Đinh Thị Thu Hương

Phó Chánh Thanh tra

0913.752.762

3.887.822

Đinh Xuân Hải

Chuyên viên

0916.500.366

3.887.822

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐT: 06513.870762

Vũ Xuân Trường

Trưởng phòng

0913.738.191

3.870.762

Đặng Thanh Hoàng

Phó trưởng phòng

0977.074.322

3.870.762

Trần Văn Thảo

Phó trưởng phòng

0983.721.181

3.870.762

Phan Thanh Thuật

Chuyên viên

0979.718.819

3.870.762

Trịnh Quang Hạnh

Chuyên viên

0909.326.980

3.870.762

Trần Tuấn Vũ

Chuyên viên

0987.379.393

3.870.762

Cao Thị Hà

Chuyên viên

0983.776.746

3.870.762

PHÒNG ĐÀO TẠO

ĐT: 06513.870761

Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng phòng

0985992767

3.870.761

Lê Ngọc Mừng

Phó Trưởng phòng

0918954826

3.870.761

Trần Thị Thu Hương

Chuyên viên

0973702688

3.870.761

 PHÒNG PHÁP CHẾ

ĐT:06513.700177

Lê Văn Sâm

Trưởng phòng

0982.120.717

3.700.177

PHÒNG CÔNG TÁC THANH NIÊN

ĐT: 06513.509.604

Phạm Vũ Sa Châu

Phó Trưởng phòng

0939.633.788

3.509.604 

Nguyễn Thanh Thuỳ Linh

Chuyên viên

0913.462.979

3.509.604

BAN TÔN GIÁO

ĐT: 06513.881.657

Phạm Quang Hà

Phó trưởng Ban

0918.047.296

3.888.397

Trần Thương Huyền

Phó trưởng Ban

0978.850.792

3.888.396

BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

ĐT: 06513.888.901

Đỗ Thanh Tâm

Phó trưởng Ban

0913.636.411

 

Vũ Quốc Tăng

Phó trưởng Ban

0907.959.199

3.860.799

 CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

ĐT:06513.888.392

Lê Thị Lịch

Chi cục Trưởng

0916.510.079

3.508.998

Phạm Nguyệt Hoa

Phó Chi cục Trưởng

0913.642.297

3.500.479

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Unicode | Góp ý

2014 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Địa chỉ: Đường 6 Tháng 1, P. Tân phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 06513. 879480 - Fax: 06513. 881441 - Mail: snvbp@binhphuoc.gov.vn 
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban biên tập.

Website đươc thiết kế bới Viện Công Nghệ Viễn Thông
http://vnitt.ac.vn