Javascript Slideshow
Trang chủ
Công tác thanh niên
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QLNN CHO THANH NIÊN 
 Thực hiện Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên giai đoạn 2013 – 2015 (phê duyệt kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 07/3/2013...
Chi tiết >>>
Hội nghị sơ kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 1 (2012-2015). 
 Thực hiện sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh, ngày 12/6/2014, ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban...
Chi tiết >>>
Tuyển chọn 500 tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020. 
 Ngày 18/3/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 890/TB-BNV về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020.Theo đó, số lượng...
Chi tiết >>>
Unicode | Góp ý

2014 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Địa chỉ: Đường 6 Tháng 1, P. Tân phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 06513. 879480 - Fax: 06513. 881441 - Mail: snvbp@binhphuoc.gov.vn 
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban biên tập.

Website đươc thiết kế bới Viện Công Nghệ Viễn Thông
http://vnitt.ac.vn