Javascript Slideshow
Trang chủ
Cơ cấu tổ chức
 Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức bộ máy Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Phước 
I - Lãnh Đạo
 1. Giám Đốc : Trần Văn Lân
 2. Phó Giám Đốc: Vũ Đức Sơn
 3. Phó Giám Đốc: Phạm Thành Chung
II - Khối văn phòng Sở
1. Văn phòng 
 • Chánh văn phòng: Huỳnh Thị Bé Năm
 • Phó chánh văn phòng: Hồ Minh Hiệp 
2. Phòng Cải cách hành chính 
 • Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn
3. Phòng Củng cố DXCQ và ĐGHC
 • Trưởng phòng: Trần Thái Sơn
4. Phòng Thanh tra Sở
 • Chánh Thanh tra: Giang Anh Trung
 • Phó Chánh Thanh Tra: Đinh Thị Thu Hương
5. Phòng Quản lý Công chức Viên chức
 • Trưởng phòng: Vũ Xuân Trường
 • Phó trưởng phòng: Trần Văn Thảo
 • Phó trưởng phòng: Đặng Thanh Hoàng
6. Phòng Đào Tạo 
 • Trưởng Phòng: Nguyễn Ngọc Hiền
 • Phó trưởng phòng: Lê Ngọc Mừng
7. Phòng Công tác thanh niên 
 • Phó Trưởng phòng: Phạm Vũ Sa Châu
8. Phòng Pháp chế 
 • Trưởng phòng: Lê Văn Sâm
 
III - Đơn vị trực thuộc 
1. Ban Tôn Giáo
 • Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban : Nguyễn Hữu Tư
 • Phó trưởng ban : Phạm Quang Hà
 • Phó trưởng ban : Trần Thương Huyền
2. Ban thi đua - khen thưởng
 • Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban : Phan Thị Phấn
 • Phó trưởng ban : Đỗ Thanh Tâm
 • Phó trưởng ban : Vũ Quốc Tăng
3. Chi cục văn thư - lưu trữ
 • Chi cục trưởng : Lê Thị Lịch
 • Phó chi cục trưởng : Phạm Nguyệt Hoa
[Trở về]
Unicode | Góp ý

2014 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Địa chỉ: Đường 6 Tháng 1, P. Tân phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 06513. 879480 - Fax: 06513. 881441 - Mail: snvbp@binhphuoc.gov.vn 
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban biên tập.

Website đươc thiết kế bới Viện Công Nghệ Viễn Thông
http://vnitt.ac.vn